Zelf spelen

Seizoen 2018-2019


Op 24 september 2018 starten we met een zaalproductie waarin de spelersgroep, onder aanvoering van regisseur Freek van Zonsbeek, binnen het kader van een bestaand stuk een eigen bewerking maakt. Deze productie biedt ruimte voor eigen ontwikkeling, zowel op spelkwaliteit, als wat vormgeving betreft.

In de voorstelling lopen we door het leven heen. We beginnen bij het begin en eindigen bij het eind, gebaseerd op en deels gebruik makend van de tekst van het Theater Collectief BOG, Amsterdam) “Een poging het leven te herstructureren”. Het is een tekst zonder rollen maar met korte zinnen die het totale leven proberen te schetsen. We gaan op zoek naar de structuur van een mensenleven, onze levens. Waarin zijn onze levens gelijk, waarin verschillen ze en als het leven één lijn zou zijn, waar staan we dan nu?

Regisseur Freek van Zonsbeek: “Naast dat wij met de tekst aan de gang gaan, geven we met elkaar ook vorm aan de productie. Hoe gaan we werken met rekwisieten, hoe verhouden we ons tot elkaar op de spelvloer en groeien we daarin met elkaar, dat zijn belangrijke elementen van de cursus”.


Freek van Zonsbeek
Gezien het levensloop-verhaal is het extra leuk om spelers  van verschillende leeftijden te kunnen verwelkomen.

‘Eruit geperst worden en wat daarna komt – een poging het leven te herconstrueren’
September 2018-januari 2019
Repetities elke maandagavond 19.45 – 22.15. Zondag 21 okt, zaterdag 17 nov, zondag 16 dec 10:00-17:00.
Start 24 september 2018
Begeleiding en regie: Freek van Zonsbeek
Kosten: €195.- (studenten: €145,- )
Voorstellingen: 11, 12, 13, 19 en 20 januari 2019


Cursus Eenakters
op 8 maandagavonden biedt Karin Verbeek een cursus met daarin aandacht voor spelkwaliteit en diverse speelstijlen. Als voorbereiding op deelname aan de eenakters-productie (september 2019- januari 2020) en aan het eenakters-festival georganiseerd door collega-amateur theatermakers WDT (november 2019).

29 april 2019 – 24 juni 2019
Acht maandagavonden, 19.45 – 22.15 uur
Docent: Karin Verbeek
Kosten: € 90 (studenten: €65,-)